Duomenų apsauga ir privatumo politika

Uždaroji akcinė bendrovė “MVA grupė”
Juridinio asmens kodas: 304408536,
Buveinės adresas: Kauno r. sav. Sausinės k. Sausinės g. 2,
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
 
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
UAB „MVA GRUPĖ“ pagrindinė veikla – tarptautinių ir vietinių krovinių pervežimo paslaugos
Mes norėtume elektroniniu paštu supažindinti Jus su mūsų parduodamomis prekėmis bei teikiamomis paslaugomis, tačiau prieš tai galiojantys teisės aktai mus įpareigoja gauti Jūsų sutikimą (dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais).
UAB „MVA GRUPĖ“ tvarkydama fizinių asmenų duomenis yra duomenų valdytojas, kuriam galiojantys teisės aktai numato įvairių įpareigojimų asmens duomenų apsaugos srityje, o Jums, kaip duomenų subjektui, suteikia atitinkamas teises. Maloniai prašome atidžiai susipažinti su žemiau pateikiama informacija ir atitinkamai išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
Kokiu tikslu ir pagrindu bei kokie Jūsų asmens duomenys bus naudojami  
Jūsų mums pateikti asmens duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų mums duotas sutikimas žemiau nurodyta tvarka.
Jums davus sutikimą, tiesioginė rinkodaros tikslais tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.
Užpildydami ir išsiųsdami mums šiame tinklalapyje esančią užklausos formą Jūs sutinkate, kad UAB „MVA GRUPĖ“ naudotų Jūsų šioje formoje pateikus asmens duomenis (t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y., kreiptųsi į Jus elektroniniu paštu su tikslu:
–                teikti Jums informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB „MVA GRUPĖ“ parduodamas prekes ir/ ar teikiamas paslaugas, naujienas, taikomas akcijas.
 
Jūsų asmens duomenų nepateikimo pasekmės  
Jeigu Jūs nepateiksite mums savo asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso) mes netvarkysime Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jokių kitų pasekmių dėl duomenų nepateikimo Jums nekils.
 
Jūsų turimos teisės  
Informuojame, kad Jūs turite teisę:
– nesutikti, kad UAB „MVA GRUPĖ“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais;
– žinoti (būti informuotas) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
– susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi;
– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis;
– iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
– reikalauti, kad UAB „MVA GRUPĖ“ sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.
Aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šiuo elektroninio pašto adresu: info@mvagrupe.lt. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.
Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros atšaukimas  
Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą atšaukti galite pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šiuo elektroninio pašto adresu: info@mvagrupe.lt arba paspaudę nuorodą, esančią Jums mūsų atsiųstame pranešime su tiesioginės rinkodaros turiniu.
 
Kiek laiko UAB „MVA GRUPĖ“ naudos Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais  
Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkysime ne ilgiau kaip 10 metų nuo Jūsų sutikimo gavimo. Jums savo duotą sutikimą atšaukus, Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais nebetvarkysime nuo nesutikimo gavimo (aukščiau nurodytu mūsų elektroninio pašto adresu arba paspaudus minėtą nuorodą mūsų atsiųstame pranešime) dienos praėjus ne daugiau kaip 3 (trims) darbo dienoms. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes arba tarptautines organizacija neteiksime.
___________________

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės MVA grupės interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse patekdami per MVA grupės interneto svetainę. Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

 

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetainės naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje žemiau. Surinktus duomenis apie MVA grupės svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. MVA grupės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir MVA grupės svetainės lankytojus.

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant MVA grupės interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį MVA grupės interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi MVA grupės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę MVA grupės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

 

Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
cookies_notice_accpeted Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje Nuo sutikimo/Iki ištrynimo
     

  Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics” slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti mūsų naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami. Seanso slapukai Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės. Ilgalaikiai slapukai Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo. Pirmosios šalies slapukai Tie slapukai, kurie reikalingi MVA grupės svetainei tinkamai funkcionuoti. Trečiųjų šalių slapukai Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų atveju, MVA grupės svetainėje naudojami „Google Analytics” slapukai, skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics” anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics”. Plačiau apie „Google Analytics” – http://www.google.com/analytics. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.   Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad MVA grupė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš MVA grupė interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

 

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@mvagrupe.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.